AnketaBot Status

Všetko beží v poriadku!

Uptime:
9 d, 23 h, 58 m, 5 s
Počet užívateľov:
54
Počet serverov využívajucích bota:
284
Ping bota:
109 ms
Dátum vytvorenia bota:
19. 10. 2018