AnketaBot
Už na 179 serveroch

Status

Bot je online
Uptime:
4 d, 13 h, 32 m, 5 s
Počet užívateľov:
926
Počet serverov:
179
Ping bota:
115 ms
Dátum vytvorenia bota:
19. 10. 2018