AnketaBot Status

Všetko beží v poriadku!

Uptime:
16 d, 13 h, 1 m, 16 s
Počet užívateľov:
100
Počet serverov využívajucích bota:
265
Ping bota:
104 ms
Dátum vytvorenia bota:
19. 10. 2018