AnketaBot Status

Všetko beží v poriadku!

Uptime:
1 d, 6 h, 49 m, 47 s
Počet užívateľov:
657
Počet serverov využívajucích bota:
189
Ping bota:
110 ms
Dátum vytvorenia bota:
19. 10. 2018