AnketaBot Status

Všetko beží v poriadku!

Uptime:
30 d, 12 h, 46 m, 0 s
Počet užívateľov:
264
Počet serverov využívajucích bota:
320
Ping bota:
108 ms
Dátum vytvorenia bota:
19. 10. 2018