AnketaBot Changelog

13.03.2022
v8.2.0
- Všetky príkazy boli konvertované do nových SLASH príkazov
- Opravené chyby v kóde a optimalizácia
- Upravený vzhľad príkazov
- Boli zmazané príkazy notify, notify status, notify on, notify off
- Pridané príkazy broadcast, lovetest
- Po novom je možné v Admin hlasovaní si zvoliť do ktorého kanála sa hlasovanie odošle a ktorú rolu hlasovanie označí
07.12.2021
v8.1.1
- Opravený príkaz vtip
15.07.2021
v8.1
- Pridaná nová kategória pre testovacie príkazy. Táto kategória slúži pre testovanie príkazov a je len pre užívateľov AnketaBot Support Servera
- Aktualizovaný vzhľad príkazov: minca; gay; userinfo; ping; web; verzia
- Pridané nové príkazy: vtip; gif; kiss; fakt
- Bot bol aktualizovaný na DiscordJS v12
- Optimalizovaný kód bota
21.06.2021
v8.0.2
- Opravený príkaz meniny
27.08.2020
v8.0.1
- Pridaný príkaz dog
- Pridaný príkaz cat
- Pridaný príkaz hug
- Pridaný príkaz slap
- Pridaný príkaz wink
- Pridaný príkaz meniny
- Odteraz sa dá v príkaze gay označiť užívateľ
- Odteraz bot nemaže automatický príkazy
20.03.2020
v8.0.0
- Aktualizovaný a vylepšený kód bota
- Odteraz bot nerozlišuje veľké a malé písmena za prefixom v príkaze
- Ak niekto označí v chate bota, tak mu bot odpovie správou
- Aktualizovaný príkaz 8ball
- Aktualizovaný príkaz serverinfo, odteraz sa v správe zobrazuje zoznam rolí na serveri
- Aktualizovaný vzhľad príkazu status
- Aktualizovaný vzhľad príkazu ping
- Pridaných viac správ pre hodnotenie do príkazu avatar
- Odteraz sa po vytvorení hlasovania zobrazuje v správe správny názov channelu kde sa hlasovanie nachádza
- Aktualizovaný vzhľad hlasovaní
- Odteraz admin hlasovania "netagujú" celý server, ale len užívateľov ktorí sú online
- Odteraz sa v príkaze novinky zobrazuje celá správa z webu
- Pridané príkazy userinfo, gay
- Vylepšený príkaz help, odteraz sa príkazy zobrazujú v kategóriach, a podrobnosti príkazov sa dajú zobraziť cez príkaz a.help
15.01.2020
v7.9.1
- Opravená vážna chyba vo WebAPI, ktorá spôsobovala pády bota
12.01.2020
v7.9
- Zlepšená detekcia channelu #ankety pri vytváraní ankety, odteraz za channelom môže ísť text, emoji
- Zrýchlené vytváranie ankiet
- Ak bot po pripojení na serveri detekuje channel #ankety, tak už nevytvorí ďalší nový channel s názvom #ankety
27.10.2019
v7.8
- Opravený bug ktorý spôsoboval že po pripojení bota na server sa nevytvoril channel s názvom ankety
- Do play statusu bol pridaný počet serverov a užívateľov
- Odteraz ak bude bot pripojený alebo odpojený zo servera tak odošle na support server správu do channelu #servers-log
- Po novom ak bot nenájde pri vytváraní ankety channel #ankety tak ho bot automaticky vytvorí
- Opravený bug ktorý netagoval všetkých užívateľov pri vytváraní admin ankety
14.09.2019
v7.7
- Aktualizovaný príkaz a.about
- Aktualizované logo bota
- Aktualizovaná web api
28.08.2019
v7.6
- Aktualizovaná a upravená správa po pripojení bota na server
15.06.2019
v7.5
- Oprava chýb v kóde
- Opravený thumbnail v príkaze a.admin
- Opravený thumbnail v príkaze a.private
- Opravená päta v príkaze a.avatar
- Pridaný príkaz a.notify cez ktorý si nastavíte zasielanie notifikácii
- Pridaný príkaz a.notify status cez ktorý zobrazíte stav notifikácii
- Aktualizovaný príkaz a.help
01.05.2019
v7.0
- Odteraz bot pred vytvorením hlasovania skontroluje či existuje miestnosť #ankety
- Aktualizovaný a zmenený vzhľad príkazu a.anketa
- Aktualizovaný a zmenený vzhľad príkazu a.admin
- Aktualizovaný príkaz a.chat
- Aktualizovaný príkaz a.private
- Aktualizovaný a zmenený vzhľad príkazu a.send
- Opravené poradie reakcii pri hlasovaniach
- Aktualizovaný príkaz a.clear
- Zmenený vzhľad príkazu a.status
- Aktualizovaný príkaz a.minca
- Opravené zobrazovanie obrázkov v príkazoch
- Odteraz bot zobrazuje notifikácie o novej verzii na Support Serveri
- Odteraz sa príkaz a.8ball automaticky zmaže
30.03.2019
v6.5
- Odteraz sa a.avatar správy zmažú automaticky
- Opravený bug s join správou. Odteraz bot napíše uvítaciu správu pri pripojení sa na server
- Pridaný príkaz a.novinky
24.03.2019
v6.0
- Optimalizovaný kód bota
- Upravený kód bota odteraz bot komunikuje s databázou
- Zmenený vzhľad príkazu a.verzia
- Zmenený vzhľad príkazu a.changelog
- Aktualizovaný príkaz a.about odteraz zobrazuje aktuálnu verziu bota
- Aktualizovaný príkaz a.invite
- Pridaný príkaz a.avatar
- Pridané nové odpovede do príkazu a.8ball
09.03.2019
v5.0
- Pridaný príkaz a.private ktorý vytvára privátne chat hlasovania
- Pridaný príkaz a.invite cez ktorý sa dá pripojiť bot na váš server
- Pridaná join správa do bota ktorá sa zobrazí pri pripojení bota na server
- Aktualizovaný príkaz a.about
- Aktualizovaný príkaz a.help
26.01.2019
v4.5
- Pridaný príkaz a.8ball
- Pridaný príkaz a.serverinfo
- Pridaný príkaz a.status
- Pridaný príkaz a.web
- Aktualizovaný príkaz a.help
- Aktualizovaná web stránka bota + pridaný
server list kde je bot pripojený
01.01.2019
v4.0
- Pridaný príkaz a.chat cez ktorý sa vytvorí hlasovanie v chate
- Zmenený vzhľad príkazu a.help
- Zmenený vzhľad príkazu a.changelog
- Zmenený vzhľad príkazu a.verzia
- Menšie zmeny v príkazoch a.anketa a a.admin
14.12.2018
v3.5
- Zrýchlené vytváranie ankiet
- Bola zmazaná správa `here` v Admin Anketách
- Upravený vzhľad príkazu a.minca
- Zmenený vzhľad príkazu a.clear
- Upravený vzhľad changelogu
- Opravené chyby
01.12.2018
v3.0
- Pridaný príkaz a.about
- Pridaný príkaz a.admin na vytvaranie admin ankiet (beta)
- Upravený vzhľad príkazu help
- Odteraz sa help príkaz automatický zmaže po 1 minúte
- Do game statusu bola pridaná web stránka bota
- Príkaz a.verzia sa odteraz automatický maže po 30 sekundách
01.11.2018
v2.3
- Upravený vzhľad help príkazu
- Upravený vzhľad changelog príkazu
- Upravený Game Status bota
- Changelog sa automaticky zmaže po 30 sekundach
28.10.2018
v2.0
- Zmenený avatar bota
- Vydaná stabilná verzia
- Upravený vzhľad ankiet
- Odteraz bot maže automatický napísané príkazy a.anketa
- Opravené bugy v príkazoch
25.10.2018
v1.5-B
- Pridaný príkaz a.clear na zmazanie správ
19.10.2018
v1.0-B
- Spristupnenie bota pre servery
- Pridané príkazy
- Spustenie bota